آموزشگاه ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزشگاه ها

آموزشگاه ها

در شهر….. تعداد …. واحد مدرسه ابتدایی و … واحد مدرسه متوسطه دوره دوم پسرانه فعال می باشد. در مدرسه ابتدایی حدود ….نفر دانش آموز مشغول به تحصیل می باشند که متشکل از دختر و پسر می باشد.

تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
آموزشگاه زبان ……
آموزشگاه کامپیوتر…..
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست