معرفی شهر

شهر…. مرکز شهرستان …… در استان …… می باشد. این شهر از شمال به شهرستان … ، از شرق به شهرستان …. منتهی می شود. از جنوب به شهرستان ….  در استان …. و از غرب به شهرستان ….. محدود می‌شود. 

مفاخر و مشاهیر شهر

شهر …. زادگاه بزرگان و شخصیت های عملی، مذهبی، ادبی چون …….. بوده است. که همواره در راه علم و دانش کوشیده اند، و ارمغان های بسیار برای شهر اهدا نموده اند.

صنایع دستی شهر

از دیربار در شهر …. مردم به قالی بافی، ملیله دوزی، گلیم دستباف و ….. می پرداختند. علاوه بر این در شهر کارگاه های صنایع دستی شامل قلم زنی، ترمه دوزی، منجق بافی و … نیز رواج دارد.

محصولات تولیدی شهر

شهر ….. به دلیل موقعیت جغرافیای خود و شرایط اقلیمی از آب و هوای مناسب جهت کشت برخوردار می باشد. در شهر محصولات زراعی چون  چغندر قند، شیره انگور و …… . محصولات باغی مانند سیب، گردو، بادام و ……. تولید می شود و علاوه بر مصارف مردم شهر به شهرهای اطراف نیز ارسال می شود.