خدمات موجود شهر

خدمات موجود شهر

خدمات ارتباطی:

از لحاظ امکانات ارتباطی باید بیان کرد که در شهری …. امکان دسترسی به تلفن ثابت و تلفن همراه برای اهالی مسیر است. همچنین تجهیزات مورد نیاز برای ارتباطات مانند ADSL موجود می باشد. دفتر ICT شهریی در شهری … نیر وجود داشته و شهرهای ….و …… نیز در هنگام نیاز به شهر …….. مراجعه می کنند.

خدمات بهداشتی:

امکانات بهداشتی شهر شامل ………

خدمات دفع فاضلاب و زباله:

دفع فاضلاب در شهر از طریق چاه قابل تخلیه صورت میگیرد. … درصد آب های سطحی شهر به جوی ها و جدول و کانیو و … درصد به صورت رها در معابر هدایت می شوند. سیستم دفع زباله نیز به صورت سنتی، توسط شهرداری انجام می گیرد و فضولات حیوانی نیز در معابر در خارج از شهر دفع می گردد.

خدمات تاسیسات

شهر دارای تاسسیات آب آشامیدنی  میباشد  از طریق لوله کشی به سطح شهر انتقال پیدا می کند.

خدمات تامین انرژی

شهر ….. به شبکه سراسری برق و شبکه سراسری گاز متصل می باشد. تامین سوخت نیز به وسیله پمپ بنزین و پمپ گازوئیل که در فاصله حدود … کیلومتری و پمپ گاز و ایستگاه CNG به فاصله … کیلومتری شهر تامین میگردد.

خدمات فرهنگی- تفریحی شهر

در شهر …. خدمات فرهنگی و تفریحی به شرح زیر می باشد:

شهر دارای …….باب کتابخانه به نام های می باشد که علاوه بر فراهم آرون زمینه های مطالعه داری فرهنگسرا جهت بالابردن و ارتقا سطح کیفی و فرهنگی زندگی مردم شهر می باشد. علاوه بر آن شهر در  …… مهد قرآن …. کانون فرهنگی ………..زمین ورزشی خاکی و …. بوستان شهریی ، مجموعه ورزشی ……….. ، باشگاه ورزشی ……………وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را تامین می کند.

خدمات آموزشی

در شهر ….. تعداد …. واحد مدرسه ابتدایی و … واحد مدرسه متوسطه دوره دوم پسرانه فعال می باشد. در مدرسه ابتدایی حدود ….نفر دانش آموز مشغول به تحصیل می باشند که متشکل از دختر و پسر می باشد. مدرسه متوسطه دوره دوم نیز علاوه یر دانش آموزان پسر شهری …. شامل دانش آموزان پسر شهرهای ………………. نیز می باشد که برای تحصیل به این شهر مراجعت می کنند. برای ادامه تحصیل بالاتر افراد بایستی به …………… یا شهرستان………. مراجعه کنند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست