مشاهیر شهر

شهر ……مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست