معرفی شهر عسگران

شهر عسگران در ۵۱ درجه ۰۹ دقیقه طول جغرافیایی و ۳۲ درجه و ۴۲دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع ۱۶۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است. موقعیت طبیعی این شهر با پهنه ای حدود ۱۳۰۰ کیلومتر مربع و با فاصله ۸۰ کیلومتر از شهر اصفهان در غرب این استان واقع شده است.

شهرستان های اصفهان، فریدن، چادگان و استان چهار محال و بختیاری در همسایگی آن واقع شده اند. قرارگیری عسگران بر سر راه اصفهان -خوزستان، موجب رونق آن گردیده و این منطقه را از بن بست در آورده است.

تنها رودخانه این منطقه مرغاب است که از دالانکوه سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی در حدود ۱۰۰ کیلومتر به زاینده رود می ریزد و بر پوشش گیاهی این شهرستان که بیشتر گََوَن ،کنگر ،موسیر،لاله های واژگون و … تاثیر گذارده است.

جاذبه های گردشگری شهر
شهدای عسگران
شاخص های مهم شهر عسگران
شهرداری درجه ۴
تعداد شهدا: ۳۲
سال تاسیس: ۱۳۷۹
جمعیت کل :۵۴۳۲
فهرست